3D printing

3D Utskrifter Exempel på 3D Utskrifter

Ett snabbt och kostnadseffektivt sätt att förvekliga en idé.

Vi erbjuder 3d utskrifter i flertalet olika plaster, allt från material med höga krav på hållfasthet till flexibla material.

Tillverkningsteknikerna vi använder är  FDM eller  DLP 

 • FDM bygger upp lager på lager av tunna trådar av termoplast. 
  Detta är den vanligaste tekniken, en stor fördel är att det finns en mängd olika plastmaterial att välja bland med olika egenskaper tex PLA, PETG, ABS, NYLON.
  Med denna tekniken blir det synliga lager på utskriften. Hur synliga dem blir beror på vilken lagertjocklek som används.  

 • DLP bygger på användningen av flytande polymerer som material, det härdas men hjälp av en projektor.
  Denna metoden används om man villa ha hög detaljrikedom med slät finish.


Exemper på användningsområde: 

 • Prototyper 
 • Reservdelar                    
 • Leksaker och spel
 • Inredningsdetaljer
 • Arkitektur
 • Industridesign
 • Smyckestillverkning
 • Fixturer
 • Mindre serier eller produkter
 • Personligt anpassade hjälpmedel

Allt är nästa möjligt, det är bara fantasin som sätter gränserna. 

3D Scanning

En 3d-scanner är en utrustning som analyserar ett fysiskt objekt eller en miljö för att samla in data om form. Datat kan sedan användas för att skapa en 3D  modell.
Exempel på användningsområden:

 • Kvalitetskontroll & inspektion
 • Konstruera detaljer som passar mot skannat objekt
 • Referensskanning
 • Kulturarv
 • Reverse Engineering
 • Digitalisering

3D Modellering

Exempel 3D Modeller Exempel 3D Modeller

Med hjälp av CAD (Computer-Aided Design) kan vi anpassa befinliga 3d modeller, skapa 3d modeller, ta fram ritningar och hjälpa till med visualisering.
Användingsomården kan vara allt från att visualisera en utbyggnad, till att skapa en 3d modell för att sedan 3d printa,